Asekuracja – podpisy senatorów i posłów z 2 maja 1791 zobowiązujących się głosować na rzecz przyjęcia Ustawy Rządowej(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). Strona 2. Wojciech Wiktor Szczygielski

Asekuracja – podpisy senatorów i posłów z 2 maja 1791 zobowiązujących się głosować na rzecz przyjęcia Ustawy Rządowej(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). Strona 2. Wojciech Wiktor Szczygielski

Asekuracja – podpisy senatorów i posłów z 2 maja 1791 zobowiązujących się głosować na rzecz przyjęcia Ustawy Rządowej(Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). Strona 2

Dodaj komentarz