Asekuracja – podpisy senatorów i posłów z 2 maja 1791 r. zobowiązujących się głosować na rzecz przyjęcia Ustawy Rządowej (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). Strona 1. Wojciech Wiktor Szczygielski

Asekuracja – podpisy senatorów i posłów z 2 maja 1791 r. zobowiązujących się głosować na rzecz przyjęcia Ustawy Rządowej (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). Strona 1. Wojciech Wiktor Szczygielski

Asekuracja – podpisy senatorów i posłów z 2 maja 1791 r. zobowiązujących się głosować na rzecz przyjęcia Ustawy Rządowej (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie). Strona 1

Dodaj komentarz