Stanisław Małachowski (Józef Peszka) – marszałek Sejmu, marszałek konfederacji koronnej, konsekwentny realizator założeń programowych łagodnej rewolucji. Wojciech Wiktor Szczygielski

Stanisław Małachowski (Józef Peszka) – marszałek Sejmu, marszałek konfederacji koronnej, konsekwentny realizator założeń programowych łagodnej rewolucji. Wojciech Wiktor Szczygielski

Stanisław Małachowski (Józef Peszka) – marszałek Sejmu, marszałek konfederacji koronnej, konsekwentny realizator założeń programowych łagodnej rewolucji

Dodaj komentarz